Топ 10 измервания за Вашия бранд

Статията е преведена от статия на страницата на Branding Strategy Insider.

Ако приемем, че бранд мениджърът може да следи само 10 измервания на благосъстоянието на бранда си, то бих казал, че тук са следните 10, които биват препоръчани от Brand Strategy Insider:

1. Предпазливост към вниманието на другите – без този фактор може да се каже, че почти нищо друго няма значение. Трябва да се постараете и да направите така, че маркетинговото ви съобщение да е възможно по-различно от всички останали. Проучванията показват, че това е едно от нещата, което има най-голямо значение за вашето дистанциране от конкурентите ви.

2. Сигурно диференциране – разграничаването на вашата организация по възможно най-много критерии гарантира сегментирането на нейните клиенти. По този начин фирмата ви си заема собствена ниша отговаряща на това, по което сте се диференцирали. Така значително намалявате вашите преки конкуренти.

3.Възприемана стойност – Всяка цена и в ниския и във високия обхват предлага в замяна някакви ползи от продукта. Те биват най-различни, някои от които са доста странни, но хора се нуждаят от тях. Вие трябва да осигурите за стойността на вашия продук тези ползи, от които се нуждаят най-много таргетираните от вас клиенти.

4. Възприемана достъпност – Хората желаят даденият бранд да бъде лесен за достъпване, бърз за поръчка и удобен за употреба.

5. Емоционална връзка – ако потребителите ви се свързват емоционално с вашия бранд, това обещава дълготрайна връзка с лоялни клиенти и качествени референции за много нови такива.
*Всъщност, повечето организации разчитат на емоционалната връзка с клиентите си. Тя е идеалният източник за вирусен маркетинг.

6. Лоялност – този фактор много често се подценява от брандинг мениджърите. По старо правило всички смятат, че един нов клиент е по-добър от колкото един стар такъв. Това обаче далеч не е така.

Задържайте своите лоялни клиенти с всички сили. Те ви познават и знаят как работите. Готови са на повече компромиси спрямо ваши пропуско от колкото който и да е нов клиент, което е важно за вас.

7. Пазарен дял – дяла на бранда от пазара, отделен на тергетираните от него клиенти.

8. Цена – цената, а съответно и нивото на премията (маржина на печалбата) трябва да бъдат реално съизмерими с тези на останалите конкуренти, като се стремите да поддържате средно ниво, тъй че да събирате максимален брой клиенти.

9. Брандът като значка – вие трябва да представяте бранда си навсякъде, където сте. Всички хора, които срещате трябва да разберат за вашата уникалност и стрикни правила, които спазвате в името на бранда си. На вас като значка трябва да е закачен образът на бранда, който преставлявате.

10. Бранд асоциациите – трябва да внимавате изключително много за образите, с които се асоциира бранда ви.
Една погрешна реклама с лошо обръщение към таргетираните групи и целият ви бранд пропада и след това с огромни усилия не бихте го възстановили отново в старият му вид. Веднъж изгубено доверието на клиента, то трудно се възвръща.

Вашият коментар