За организираните знания или как да успяваме?

Какво ни дават знанията? Знанията са като карта на дадена местност, на която има много информация. Тази карта е безполезна, ако не умеете да си служите с информацията в нея и още повече, ако картата въобще не ви трябва. Вие имате някаква представа от картата, какво има в тази местност. Това ви дава познание и предимство, за да решите какво да правите. И до тук се изчерпва ползата от знанието. Ще ви дам един пример:

„Президентът на един американски колеж, наследил доста обширна земна площ, за съжаление бедна и не култивирана. Там нямало нито обработваеми площи, нито полезни изкопаеми, нито нещо друго ценно и следователно земята била бреме, което носи само разходи, защото за нея трябвало да се плащат данъци. Малко след това щатът построил път през наследеният участък. Един ден от там минал с колата си един „необразован” човек, който забелязал, че теренът е разположен на билото на висок хълм и от него се открива прекрасна гледка във всички посоки. Той (невежият) забелязал още, че мястото е обрасло с ниска иглолистна растителност. Веднага купил петдесет акра на цена десет долара за акър.

Близо до пътя вдигнал красива дървена хижа с голяма трапезария. До нея построил бензиностанция. След още известно време съградил една дузина едностайни дървени бунгала край пътя и започнал да ги дава под наем на туристи за 3 $ на нощувка. През първата година хижата, къщичките и бензиностанция му донесли приход от 15 хиляди долара. Следващата година той разширил своя план – построил още 50 тристайни дървени вили, които давал под наем на почиващи от близкия град и през зимата, и през лятото на цена 150$ за сезон.
За дървен материал не похарчил нито цент, защото участъкът бил залесен (същият участък, който президента на колежа смятал за безполезен). Красивата местност и необикновените дървени къщички послужили като реклама, макар че много колежански преподаватели биха били ужасени при мисълта да строят курорт в такава дива местност с такъв груб дървен материал. Той продължил да строи и да печели.

Този човек надарен с въображение и далновидност, минава за невеж, защото няма образование в общоприетия смисъл на думата. Той обаче притежавал достатъчно организирано знание и го прилагал. След години президентът на колежа, който смятал, че е наследил някакъв съвсем безполезен участък, казал:
„Само помислете! Този човек, когото всички ние бихме сметнали за съвсем необразован, комбинира своето невежество с петдесет акра безполезна земя и за една година печели от него повече, отколкото аз мога да спечеля за пет години преподавателска работа, в която влагам цялото си образование, което имам.“

Това съвсем не е нещо ново, това се е случило някъде в началото на миналия век. Всъщност знанията не правят човека можещ, нито притежаващ организирано знание, правят го човек с малко повече знания от преди.

Една от основните теми по новините от миналата година насам е икономическата криза в САЩ. Международният валутен фонд изчисли, че загубите от сегашната криза на световната финансова система възлизат на 945 милиарда долара. Във финансовата сфера особено по високите й етажи, едва ли работят невежи хора. Там по-скоро работят хора със престижно образование, голям опит и вероятно MBA диплома  . Въпреки това централните банки се намесиха с финансови инжекции, а ФЕД намали рязко лихвите, за да стабилизират икономиката и да помогнат на закъсалите компании да не фалират. Компаниите преди и след намесата на централните банки реализираха огромни загуби. От същата тази криза някои хора постигнаха огромна доходност, а други само няколко милиарда долара.

Изводът, който можем да си направим е, че високото образование, само по себе си не е гарант, че ще спечелите, нито, че няма да загубите много пари. Само по себе си то може да даде престижна диплома – отваряща вратите на много компании и високи етажи, но не и способността да взимате правилни решения и да печелите. Самият Хенри Минцбърг (професор във факултета по мениджмънт на университета McGill в Монреал, Квебек, Канада) казва така:
„Не можете да създадете мениджър в класната стая. Хората се учат само в процеса на работа.”
Процеса на работа изисква да организирате знанията, които притежавате и да ги приложите в работата.

Как можем да приложим едно знание?
По много начини, но колкото по-ефективен начин изберем, толкова по-добре. Ето един пример:

Какво ще направите, ако ви дадат безлихвен заем от 100 000 лв. за 10 години?

Всеки от вас ще помисли за дейност (или дейности) с която е запознат и/или има опит, за да инвестира тези пари и да спечели от тях. За един банкер това може да е даване на заем, за един търговец – реклама, покупка на едро, по-голям асортимент и т.н., за производител – нови производствени мощности с които да икономиса разходите и да увеличи производството и качеството, обучение на персонала и т.н.

Всеки ще използва парите по познат за него начин, за да инвестира тези 100 000лв. В случая знанията са като тези 100 000лв., когато човек ги получи, той се опитва да ги използва по начин по който може. Това изглежда много просто, но в действителност е и много важно! Използването на знанията е по същия начин – каквито и знания да усвоите, дори от тази статия, трябва да намерите начин, по който да можете да ги използвате. В противен случай тези знания ще се превърнат по-скоро в пасив, подобно на земята, която е получил президента на американския колеж, като наследство – „тя е бреме, защото за нея трябва да се плащат данъци”.

Човек, който може интелигентно да използва знанията на друг, е не по-малко образован от този, който само притежава знанието, без да знае какво може да направи с него.

От тази гледна точка, дори да получите знание, което няма видима практическа насоченост, то вие можете да го използвате както невежият човек е използвал онези 50 акра земя. Това не значи, че програмист, може да започне с голям успех да инвестира в имоти или имотен инвеститор да пише програми, само след като получат знание от областта на другия. Затова и хората се стремят към знания, които биха им били полезни. Знанието за един управител, маркетолог, HR специалист и т.н. може да е както актив така и пасив. Отношението на онзи невеж човек към земята му е донесло много пари, докато на президента на колежа, ценен урок. Човек може да се стреми, да се отнася към нещата с отворено съзнание, за начините, по които може да ги използва. Невежият човек не е имал набор от предрасъдъци към земята. Той е видял в нея актив! Това е била първата стъпка, а организираното използване на знанията му и действията са го направили можещ. И така е спечелил. Ще завърша с един цитат:

„Силата и конкурентното предимство, идват само когато полезната информация решително се приложи на практика” Робин Шарма

Докато не започнете да използвате знанията получени до момента, прочитането на тази статия, ще си остане едно пасивно знание за вас. Това би обезсмислило както прочитането така и написването й. За да се научите как да използвате знанията, първо трябва да започнете да ги използвате. Само с четене, няма да промените отношението си към света, нужно е действие.

В статията са използвани цитати от книгата „Законът на успеха” на Наполеон Хил