производителност

Образование и резултати - САЩ и България

Разглеждам именно тези периоди, поради наличие на информация
за тях, която считам за подходяща за реализиране на статията.

„Втората световна война представлява безпрецедентна по мащаб инвестиция в създаването на фактори, подтиквана от критичния момент за
страната. Войната стимулира огромни изследователски усилия и зашеметяващ напредък в доста области. Солидните инвестиции в базисни направления, например:

Образование, управление и резултати - Швейцатия и България

„Швейцария и Швеция, малки страни по американските стандарти, постигат забележителен просперитет и ниво на развитие, които представляват предизвикателство за САЩ в някои индустрии.”

„В края на 19-ти век Швейцария е бедна страна.
Най-същественият й експорт са наемните войници и емигриращите граждани.