успешен

PR за успех

Вероятно ще се изненадате от глупостта, която ще напиша, защото няма да има общо, с това, което си мислите, че ще прочетете :)
Отбих се набързо, за да споделя интересна мисъл...