маркетинг

Теми свързани с термини или теории за маркетинга и рекламата

Бранд лого дизайн

Четейки тази статия на Branding Strategy Insider относно важността на логото се сещам за един случай от моята скромна за момента практика.

Когато става въпрос за интересно лого, в тези критерии се включват много неща, но най-важното нещо, което лого дизайнерите не трябва да забравят, е това че все пак някой ще трябва да го прочете.
В доста от случаите на възможни варианти за избиране, аз лично бих предпочел изчистен текст с лек момент на оригиналност в някоя от буквите или цветова игра, но прекалено многото изображения объркват потребителя на логото и го затрудняват в неговото запомняне.

Примера, който мога да дам е един случай, в който трябваше аз и колегите да измислим слоган за една популярна марка кафе, заедно с услугата предлагана от фирмата възложител. Един от вариантите беше с включено изображение, което да наподобява комбинация от две букви, а останалата част под формата на срички от двете му страни да образува думата "Кафе".
След кратко обсъждане стигнахме до извода, че предложението ми е доста неуместно, тъй като се предвижда надписа освен по флайъри, да стои и на кутийки кафе, а също и на Интернет страница. С оглед на многото места, за които трябва да бъде подходящ, задачата за изпълнение се превръща в сложно уравнение.
Основната цел в случая според мен, е как човек да добие представа за продукта и усещането, което ще получи от него още от пръв поглед.

Що е то Маркетинг?

Първо искам да уточня, че прегледах доста правила и определения за науката наречена Маркетинг и всички от тях бяха истинни и основателни. Въпреки това реших да се спра на едно единствено, което всъщност е най-краткото такова, което намерих. Целта на краткото определение е да даде обща информация, като най-често кратките определения оставят доста място за допълнение и свободни тълкувания. Това именно е и моята цел, понеже маркетинга е доста всеобхватен и ако представя дълго определение, с увеличаване на дължината, ще продължавам да ограничавам и стеснявам разбирането за маркетинг. По този начин в един момент то ще бъде доста по-тясно от необходимото... и за това:

Маркетингът може да бъде определен като “тези дейности, които са включени в доставянето на стоките и услугите от производителя до потребителя”.