Как да успеем? - Използвайте качествата си.

Submitted by Георги Танев on Sat, 2008-05-03 13:45


Използвай качествата си.

Тръгвайки по даден път в живота, е добре да изясните за себе си, кои от заложените във вас качества, ще ви помогнат. Кои качества могат да ви попречат. Кои качества е нужно да придобиете, за да се справите с дадено. И въобще, това аз ли съм или се опитвам да стана, като някой друг?

1. За да разберете, кои са качествата, които имате, трябва да си отговорите на няколко въпроса. Лично аз знам и други начини, спомагащи за определянето на качествата, които притежава даден човек, но те са твърде далечни за тематиката на статията.

Въпроси:
Какво чакате – извадете лист и химикалка и действайте или просто принтнете страницата.

•Кои са качествата, които притежавам?
•Какви са силните ми страни?
•Какви са слабите ми страни?
•Какво искам да правя?
•Каква дейност искам да извършвам?
•Какво искам да работя?
•Какво искам от живота?
•От какво се нуждая?
•Ако имах достатъчно пари, какво щях да правя?
•Какво искам да постигна?
•Какви качества е необходимо да изработя у себе си, за да правя това, което искам?
•Кои качества, трябва да развивам?
•Кои са отрицателните ми качества?
•Защо изкарвам толкова пари?
•Защо работя тази работа?
•Какво получавам от живота си сега?
•Щастлив ли съм?

Измислете сами подходящ за вас въпрос.

Това е като авто-тест на самопознанието, самооценката и отговорността за начина, по който живеете живота си!

Проблем да дадете отговор на тези въпроси, може да се окаже това, че използвате някои от качествата си подсъзнателно, защото използвайки ги постоянно, те са спрели да бъдат съзнателно действие. Както ходенето, карането на колело и други.

Би било добре, ако можете да питате някого, какви качества вижда у вас.

2. След като добиете поне минимална представа за качествата, които притежавате, започнете да ги използвате. Само така, ще можете да ги развивате и да променяте живота си в посоката, в която искате.

Какво да правите с отрицателните си качества. Е всеки човек има такива и би било наивно да вярва в обратното.

Добро упражнение спрямо отрицателните качества, е да се наблюдава тяхното проявление и резултатите от него Така ще разберете, доколко това качество влияе на живота ви и в каква степен влияе – голяма или малка / положителна или отрицателна.

Например някои хора си мислят, че чрез лъжи се успява по-лесно в живота и да манипулират хората би им помогнало. Но по този начин, може да отчуждят хората от себе си и да изградят недоверие, мнителност и бдителност към себе си. Подобни резултати, могат да се проявят и след години, което ги прави по-трудни за установяване. Промяната след години, може да бъде още по-трудна особено, ако сме свикнали с начина си на живот.

За качествата, които смятате, че ви вредят, можете да се опитате да развивате у себе си противоположните им качества. Също така да се въздържате да проявявате дадено отрицателно качество.

Преди да се впуснете в дадено действие или начинание, е добре да се замислите, какво очаквате да се случи.

Можете да направите едно предположение за това, което предполагате, че ще се получи след седмица, месец, година или повече време. След като измине това време, върнете се на записаното от вас предположение и си направете равносметка. Добре е да си записвате това, защото след определен период предложението може най-малкото да избледнее в паметта ви.