13-те ключови компетенции на лидера

Submitted by Svetlio Blyahoff on Thu, 2008-04-03 07:58

Изброените по-долу 13 основни компетенции, които един лидер трябва да притежава са част от статията The Next Generation PMs. Аз обаче реших да ви насоча към основните качества, които човек трябва да притежава, за да бъде успешен лидер, а съответно и добър проджект мениджър.

Повече информация за уменията на един лидер можете да прочетете тук

13те най-важни качества са:

1. Управленски стил: Обикновения проектен мениджър наблюдава, контролира и коригира докато лидерът има стратегия, вдъхновява и мотивира.

2. Цели: Традиционният проектен мениджър съблюдава своите краткосрочни задачи като работата му се върти в един безкраен цикъл на изпълнение на семпли задачи. Лидерът мисли и действа като собственик на компанията като наблюдава и има предвид дългосрочните цели на организацията, осъзнава тяхната важност и е мотивиран да върви напред.

3. Стил на мислене: Нормалните проектни мениджъри мислят инкрементално като са насочени към натрупването на последователен по категория опит и се опитват да постигнат новите задачи посредством натрупаният от предишни такива опит. Лидерът непрекъснато търси нови знания и нови методи, които да изпробва, а при положение че са успешни, да ги предложи и на своите подчинени.

4. Комуникация: Проектен мениджър - еднопосочна комуникация, издава заповеди и наставлява хората. Лидерът: окуражава двустранната комуникация независимо от добрия или лошия feedback. Отворени са към всички предложения на служителите и клиентите.

5. Емоции: Проектен мениджър - мисли аналитично и постига задачите въз основа на факти. Лидерът генерира емоции и вдъхновява хората, за да могат те константно да изпълняват успешно задачите си.

6. Доверие: Проектният мениджър по принцип е фирмено ориентиран и предпочита по-често да проверява резултатите на своите служители.
Лидерът предизвиква високо ниво на доверие на служителите към него, както и в обратната посока.

7. Отвореност: Традиционният ПМ не е отворен към новите неща. Би искал всичко да му бъде доказано, че е ефективно преди да бъде приложено в работния процес. Горд е да казва "Не!"
Лидерът е отворен към нови идеи и хора, които са по-различни от стандартните. Той не се притеснява да дава шанс на иновациите.

8. Действие: ПМ - събира нови идеи, но трудно ги прилага, изчаква, анализира, предпазлив е.
Лидерът - самоинициативен, ориентиран към събитията, бързо излизат с решения в критични ситуации.

9. Наставляване: Проектният мениджър рядко е треньор или наставник на работниците. Фокусира се на това как трябва да бъдат свършени нещата.
Лидерът помага на служителите си да се приспособят към работната среда, за да успеят да покажат най-доброто от себе си.

10. Обикновено ПМ харесва нещата такива каквито са и избягва промените, той вижда промяната като заплаха.
Лидерът не се страхува от промяната, насърчава я и иска той да бъде водач в тази промяна.

11. Поведение: За ПМ - песимист. Първо трябва да бъде удовлетворен шефът на ПМ, а след това клиента и служителя.
Лидер - за него всеки е уникален и важен сам по себе си. Може да се извинява за грешките си и е ориентиран да помага на всички.

12. Ценностна система: ПМ няма ясна представа за личностните и отборни качества на своите служители и не се интересува от стойността на екипа си и ценностната система в организацията.
Лидерът - ежедневно си води бележки и наблюдава представянето на своите служители, помага им да се ориентират към правилното поведение и се стреми всички да споделят една ценностна система ориентирана към организацията.

13. Измервания на продуктивността: Традиционният ПМ - рядко се интересува или измерва представянето на екипа си. Дори и да има такова измерване, то не доста мъгляво и рядко служителите биват информирани за нивото на тяхното дневно представяне на работния процес.
Лидерът прави много повече изследвания на повече нива и предоставя цялата налична информация на своите подчинени.

Поздравления за

Поздравления за публикацията.Моето лично мнение, е че изброените качества наистина са сред най-необходимите за стартиращ предприемач който е нужно да притежава качествата на лидер за да може да мотивира и стимулира своят екип.
Не бих искала да навлизам в подробности по предишните коментари , само бих уточнила , че всичко зависи от гледната точка . Но специално относно ЕМОЦИИТЕ- да всеки има емоции и точно ролята на лидера - ДОБРИЯТ мениджър е да стимулира позитивното мислене на своя екип - който да търси отговори - как най -добре да бъде извършена дадена дейност, а не 100 причини защо нещо не може да бъде направено.
Поздрави и успех на проекта Ви.
Ще продължавам да ви чета с интерес.

Просто исках да изкажа

Просто исках да изкажа мнението си, а то е, че подобни статии са страшно блудкави и малко приличат на т.нар. "книги за личностно развитие", "10 стъпки към богатството", "18 начина да станем велики", "40 пътя към успеха" и т.н.
Човека тук просто е изброил разни неща, които му харесват, но те не могат да се нарекат "компетенции" или "критерии", още по-малко ключови. Да не говорим, че човека не е въобще наясно с терминологията в областта :P.

Да Erothy, подкрепям

Да Erothy, подкрепям коментарът ти. Посочените критерии не са съвсем еднозначни и подлежат на тълкуване от различни хора. Може би точно такъв ефект е целял авторът.
Ще си позволя да ти пропомня последната статия в блога ти, където цитираш генерал Патън: "Не казвайте на хората как трябва да правят нещата, кажете им какъв трябва е резултата и теще ви изненадат с гениалността си". Може би това е целял и господин Сомър. Поставил е основните критерии, а тяхното тълкувание и вземането на мерки е отговорност на читателя :)
Ако съм те разбрал правилно? :)

Интересно ми е какъв би бил

Интересно ми е какъв би бил личния ти (ако може на ти) коментар относно тези "компетенции". Трябва да се разграничи терминологично "компетенция", "компетентност" и личностни характеристики.
Това за мен е опростено изброяване на думи, без автора (не ти, а Dennis Sommer) да се е замислил за момент. Всъщност несъзнателно е направил груби грешки. Невъзможно е да е оцени този набор от "компетенции", поради това, че са зле дефинирани, а и припокриващи се. Освен това са прекалено много :P.
Какво значи "ценностна система" например? Значи има личностна ценностна система, има и организационни ценности. Ама компетентностна категория "ценностна система" няма. Всеки има НЯКАКВА ценностна система.
Какво значи "емоции"? Същата работа - всеки има НЯКАКВИ емоции (не сме роботи). В литературата е позната (и призната) категорията "емоционална интелигентност", която си има елементи и т.н.
Другите думички, така изброени, също не струват :D. Авторът да се засрами, а ти подлагай на критика такива "професионалисти".
Че и многоуважаван консултант бил този господин по въпросите на управление на изпълнението...