Как да бъда лидер? - стъпка 1

Submitted by Svetlio Blyahoff on Tue, 2008-03-11 10:02

Една от първите стъпки, които човек трябва да предприеме, за да усъвършенства лидерското си умение, е така нареченото “Проактивно” отношение и мислене.
Аз лично за първи път се запознах с този термин от книгата на Стивън Кови - “Седемте Навика на Високо Ефективните Хора”. Проактивното отношение е ключ към самоизявата на човек и неговото измъкване от ситуацията на пасивен наблюдател, характерна за българина и неговото робско мислене.
Първоначалния процес за постигането на проактивно отношение е така нареченото “себеосъзнаване”. То се свързва със способността на човек да се види от друга гледна точка, да погледне на себе си от 3то лице, за да може по-добре да прецени как изглежда от страни спрямо другите и какво настроение показва.
Публикувам и този цитат от горепосочената книга на Стивън Кови, тъй като смятам, че ще бъде полезен за тези от вас, които не са я чели, за да определят поведението си и какво се изисква от тях да направят в тази първа стъпка:
“Всъщност, докато не си дадем сметка как виждаме себе си (а и как виждаме другите), не можем да разберем как другите виждат и чувстват себе си и света. Ако не съзнаваме това, бихме могли да проектираме своите намерения върху тяхното поведение и да смятаме, че сме обективни.”
Същност на проактивното отношение. Проактивността се корени в съзнанието на човека. Важно е всеки човек да знае и да вярва, че обстоятелствата, в които се намира се определят от него самия, а не са резултат от външни фактори. Именно поради тази причина е необходимо човек да бъде с вътрешен локос на контрол, т.е. да търси вината първо в себе си, а не първо в обкръжаващата го среда. Ако той практикува външен локос на контрол, това означава, че неговите действия винаги ще бъдат диктувани от неща, които не зависят от него. По този начин юздите на живота биват изпуснати и решенията стават случайни.
“Проактивността означава, че ние като човешки същества сме отговорни за нашия собствен живот, че поведението ни е функция от нашите решения, а не от състоянията ни.”