Evidence Based Scheduling

Submitted by Svetlio Blyahoff on Thu, 2009-10-15 12:54

Скоро попаднах на много интересен и полезен пост, който може да помогне на много PM-и да планират по-добре работата по даден проект. Методът дава една много реалистична оценка на задачите. Недостатъкът му е, че трябва да бъде натрупана база знания за поне 5-10 проекта преди това. За всеки от проектите се прави анализ на задачите и времето за изпълнението им като се дели Work на Actual Work, което дава коефициент на velocity (бързина), по който се определят следващите задачи. Също така е малко трудоемък от гледна точка на Monte Carlo симулацията, която изисква 100 итерации на възможните тежести на коефициенти.

Изобщо... много интересен подход. Вижте го подробно тук.