Thoughts of innovation

Submitted by Svetlio Blyahoff on Fri, 2009-09-25 21:38

Прочетох един цитат от Steve Jobs относно иновациите. Начинът, по който той разбира иноваторското отношение в днешно време е доказано успешен и доста хора го копират. Дали успяват или не, това е друг въпрос. Всеки разбира продуктите на Apple по различен начин. Всеки търси иновацията, чрез която Apple вдъхновява хората и ги кара да дават пари не само за продукт, но и за бренд.
Ето защо и цитата, който исках да споделя тук е толкова полезен според мен. Той в няколко изречения вади сентенцията на политиката на Apple и в частност - идеалите на Steve Jobs. Дори и да не се занимавате със software, долу написаното може да ви помогне в личния живот. Не винаги трябва да правите и да бъдете това, което всички около вас искат, за да сте щастливи. Трябва просто да бъдете това, което сте. Винаги ще се намери една малка групичка хора, която да ви обича точно за това! :)

Steve Jobs gave a small private presentation about the iTunes Music Store to some independent record label people. My favorite line of the day was when people kept raising their hand saying, “Does it do [x]?”, “Do you plan to add [y]?”. Finally Jobs said, “Wait wait – put your hands down. Listen: I know you have a thousand ideas for all the cool features iTunes could have. So do we. But we don’t want a thousand features. That would be ugly. Innovation is not about saying yes to everything. It’s about saying NO to all but the most crucial features.”

-Derek Sivers, president and programmer, CD Baby
and HostBaby ( from Say NO by default)

Извадката е от книгата, за която писах в предния си пост.