PM Podcasts

Submitted by Svetlio Blyahoff on Sat, 2009-08-29 11:36

Размених няколко съобщения с Cornelius Fichtner в Twitter. Следя неговия сайт за PM Podcasts от доста време. Радвам се, че успях да установя личен контакт с такъв интересен и напредничав човек.
Покани ме в обновения сайт за pm podcast-ове, където се разиграва награда за хората, които слушат дори и свободните (тъй като някой от podcast-овете са платени).

Ако желаете, заповядайте и вие :) адресът е:
ThePMPodcast.com