Ключови фактори за успешен брандинг

Submitted by Svetlio Blyahoff on Sun, 2008-03-02 12:06

Най-важните изисквания за успешен бранд мениджмънт:

- Дълбоко разбиране на таргета за клиентите;
- Обещание за едно или две уникални ползи, които предлагате чрез вашите услуги;
- Капсулирайте своята уникалност в един слоган;
- Агресивно експониране на вашата различност от другите;
- Имайте бранд стратегия за всеки от етапите на контакт с клиента;
- Рекламирайте марката си първо пред вашите служители, защото те трябва да бъдат вашите бранд шампиони;
- Презентирайте своята бранд идентичност по акирантен и прецизен начин;