Бранд лого дизайн

Submitted by Svetlio Blyahoff on Fri, 2008-02-29 15:05

Четейки тази статия на Branding Strategy Insider относно важността на логото се сещам за един случай от моята скромна за момента практика.

Когато става въпрос за интересно лого, в тези критерии се включват много неща, но най-важното нещо, което лого дизайнерите не трябва да забравят, е това че все пак някой ще трябва да го прочете.
В доста от случаите на възможни варианти за избиране, аз лично бих предпочел изчистен текст с лек момент на оригиналност в някоя от буквите или цветова игра, но прекалено многото изображения объркват потребителя на логото и го затрудняват в неговото запомняне.

Примера, който мога да дам е един случай, в който трябваше аз и колегите да измислим слоган за една популярна марка кафе, заедно с услугата предлагана от фирмата възложител. Един от вариантите беше с включено изображение, което да наподобява комбинация от две букви, а останалата част под формата на срички от двете му страни да образува думата "Кафе".
След кратко обсъждане стигнахме до извода, че предложението ми е доста неуместно, тъй като се предвижда надписа освен по флайъри, да стои и на кутийки кафе, а също и на Интернет страница. С оглед на многото места, за които трябва да бъде подходящ, задачата за изпълнение се превръща в сложно уравнение.
Основната цел в случая според мен, е как човек да добие представа за продукта и усещането, което ще получи от него още от пръв поглед.

Дизайнът си е нещо, за което

Дизайнът си е нещо, за което трябва опит, както и всички останали начинания, с които се захваща човек.
Интересно е наистина процентното отношение, което сте открил. Не съм миислил, че разликата е толкова голяма.

Да, лого дизайна е наука и

Да, лого дизайна е наука и най-вече дългогодишна практика. Най-успешните ни проекти са с дизайнери, които се занимават с графичен дизайн >10 години, след висшето си образование в областта на визуалните изкуства. Странното е, че статистиката сочи, че >80% от проектите са печелени от представители на силния пол ;-)