Що е то Маркетинг?

Submitted by Svetlio Blyahoff on Tue, 2008-02-26 23:30

Първо искам да уточня, че прегледах доста правила и определения за науката наречена Маркетинг и всички от тях бяха истинни и основателни. Въпреки това реших да се спра на едно единствено, което всъщност е най-краткото такова, което намерих. Целта на краткото определение е да даде обща информация, като най-често кратките определения оставят доста място за допълнение и свободни тълкувания. Това именно е и моята цел, понеже маркетинга е доста всеобхватен и ако представя дълго определение, с увеличаване на дължината, ще продължавам да ограничавам и стеснявам разбирането за маркетинг. По този начин в един момент то ще бъде доста по-тясно от необходимото... и за това:

Маркетингът може да бъде определен като “тези дейности, които са включени в доставянето на стоките и услугите от производителя до потребителя”.

А да те попитам аз, "Кои са

А да те попитам аз, "Кои са 3те елемента на Маркетинга ?" :D