Мениджмънт - определение

Submitted by Svetlio Blyahoff on Tue, 2008-02-26 21:56

Тъй като ще поговоря доста на тема мениджмънт, мисля че е най-добре първо да изясним понятието, което влагам в думата. А именно:

Мениджмънт - управление и организация на стопанската, на бизнеса

За да запазя авторски права:
Синтезираното определение видях в упражнение по Мениджмънт на Човешките Ресурси при асистент Димчо Димов.

Това е поучителен сайт. Бих

Това е поучителен сайт. Бих искал да сърфирате всичко за разглеждане на ibm braindumps и това е свързано отчети. Защото citrix certification е много виден и в командването сега е ден. Така че аз съм рязък за високо-качествена информация за oracle bootcamp на всеки сайт. И аз трябва да глоба ресурс по-скоро.