Манипулиращ ли е Мениджмънтът?

Submitted by Svetlio Blyahoff on Thu, 2008-02-28 13:55

В книгата си - “Брилянтният Мениджър”, Ник Пийлинг поставя основополагащ и спорен въпрос отностно това манипулация ли е миниджмънта, а суответно и манипулатор ли е миниджъра. Разискванията показват, че няма едно мнение по-въпроса, а аргументите защитаващи всяка от страните са достатъчно силни всеки за себе си.
Ако трябва да се търси идеалния вариант, то той може би както винаги, е по средата. Не е добре мениджърите в една организация излишно да окриват информация, тъй като това се усеща от служителите. По този начин служителите губят вярата и уважението към своя мениджър и в следващ наложителен момент той не би им въздействал вече по същия начин, което означава, че би изгубил и екипа си в следствие на лошата работа.
Изводът е, че укриването на информация може да бъде извършено само с цел предпазване от изтичане на конфиденциална информация. Във всички останали случаи мога смело да твърдя, че съобщаването на служителите на каквато и лоша новина не би повлияла пагубно на екипа. Дори обратното.