Какво е лидер?

"Лидер и този, който пръв се изкачва на най-високото дърво, оглежда внимателно обстановката и се провиква: 'Грешната джунгла!'"
Стивън Кови

Проектен Мениджмънт

Проектният мениджмънт е дисциплина занимаваща се с планиране, организиране и управление на ресурсите на проект, с цел неговото успешно изпълнение и постигането на всички предварително поставени изисквания.

Ключови фактори за успешен брандинг

Най-важните изисквания за успешен бранд мениджмънт:

- Дълбоко разбиране на таргета за клиентите;
- Обещание за едно или две уникални ползи, които предлагате чрез вашите услуги;
- Капсулирайте своята уникалност в един слоган;
- Агресивно експониране на вашата различност от другите;
- Имайте бранд стратегия за всеки от етапите на контакт с клиента;
- Рекламирайте марката си първо пред вашите служители, защото те трябва да бъдат вашите бранд шампиони;
- Презентирайте своята бранд идентичност по акирантен и прецизен начин;

Бранд лого дизайн

Четейки тази статия на Branding Strategy Insider относно важността на логото се сещам за един случай от моята скромна за момента практика.

Когато става въпрос за интересно лого, в тези критерии се включват много неща, но най-важното нещо, което лого дизайнерите не трябва да забравят, е това че все пак някой ще трябва да го прочете.
В доста от случаите на възможни варианти за избиране, аз лично бих предпочел изчистен текст с лек момент на оригиналност в някоя от буквите или цветова игра, но прекалено многото изображения объркват потребителя на логото и го затрудняват в неговото запомняне.

Примера, който мога да дам е един случай, в който трябваше аз и колегите да измислим слоган за една популярна марка кафе, заедно с услугата предлагана от фирмата възложител. Един от вариантите беше с включено изображение, което да наподобява комбинация от две букви, а останалата част под формата на срички от двете му страни да образува думата "Кафе".
След кратко обсъждане стигнахме до извода, че предложението ми е доста неуместно, тъй като се предвижда надписа освен по флайъри, да стои и на кутийки кафе, а също и на Интернет страница. С оглед на многото места, за които трябва да бъде подходящ, задачата за изпълнение се превръща в сложно уравнение.
Основната цел в случая според мен, е как човек да добие представа за продукта и усещането, което ще получи от него още от пръв поглед.

Златното правило на мениджмънта

“Ще съдят за вас по вашите действия, не по вашите думи, а вашите действия ще бъдат примера, който вашия екип ще следва.”
Източник: Ник Пийлинг, Брилянтният Мениджър, ИК “Амат-АХ”, София 2006